Vrmlands tidning - den 12:e juli 2018

Badvattnen är bra


Vid den senaste provtagningen var alla badvatten i Kristinehamns kommun tjänliga. Den varma sommaren har inte inneburit att varken alger eller bakterier har fått fäste vid någon av de badplatser som kommunen har ansvar för.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Badvattnen är bra" �r: