Svt - den 12:e juli 2018

”Om inte USA är garant för säkerheten kan allt möjligt hända”


Många bedömare menar att Nato just nu genomgår en existentiell kris. I värsta fall kommer de hårda orden mellan världsledarna i försvarsalliansen att leda till att den transatlantiska länken brister.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "”Om inte USA är garant för säkerheten kan allt möjligt hända”" �r: