Vrmlands tidning - den 12:e juli 2018

Legitimation återkallas


En sjuksköterska i östra Värmland har blivit av med sin legitimation0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Legitimation återkallas" �r: