Vrmlands tidning - den 12:e juli 2018

De håller minnet och melodierna levande


Visnums-Kil må ha en liten befolkningsmängd, men kulturarvet är stort. Och det vill medlemmarna i Grön musiktradition ta vara på.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "De håller minnet och melodierna levande" �r: