Vrmlands tidning - den 12:e juli 2018

Fredag den 13:e – kanske rent av en turdag


Otursdagen närmar sig – men tisdagar är mer olycksdrabbade0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fredag den 13:e – kanske rent av en turdag" �r: