Vrmlands tidning - den 12:e juli 2018

Grundutbildning i det militära


Under veckan utbildas personer till att ta steget in i hemvärnet0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Grundutbildning i det militära" �r: