Affrsvrlden - den 12:e juli 2018

Vinsten sjunker i Vitec


Programvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter skatt på 18,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (23,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:80).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vinsten sjunker i Vitec" �r: