Svt - den 12:e juli 2018

Renarna särskilt utsatta i Jämtlandsfjällen


På grund av den snabba ökningstakten på klimatförändringarna uppstår en rad av olika risker i området. Särskilt utsatta är renarna som får en allt sämre tillgång till föda och riskerar att bli sjuka.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Renarna särskilt utsatta i Jämtlandsfjällen" �r: