Svt - den 11:a juli 2018

Efter foderbristen – lantbrukare hjälps åt för att klara krisen


De senaste månadernas torka har lett till akut brist på foder för boskapsdjuren i stora delar av landet. Svenska lantbrukare runt om har därför slagit sig samman för att på olika sätt hjälpa varandra.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Efter foderbristen – lantbrukare hjälps åt för att klara krisen" �r: