Vrmlands tidning - den 11:a juli 2018

Dålig tillgänglighet på badplatser


Var sjätte kommun i Sverige har inte någon tillgänglighetsanpassad badplats över huvud taget. Detta innebär att möjligheterna för rullstolsburna är begränsade.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Dålig tillgänglighet på badplatser" �r: