Vrmlands tidning - den 11:a juli 2018

Läste och spred journaluppgifter om kvinna


En anställd vid en vårdcentral har polisanmälts sedan det uppdagats att han läst en kvinnas journal ett 30-tal gånger – och sedan spridit uppgifterna vidare.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läste och spred journaluppgifter om kvinna" �r: