Affrsvrlden - den 11:a juli 2018

Itabs vd: "Vi är inte nöjda"


"En rad åtgärder har vidtagits för att anpassa kostnadsläget i koncernen till rådande marknadsläge", skriver Itabs vd Ulf Rostedt i bolagsrapporten.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Itabs vd: "Vi är inte nöjda"" �r: