Svt - den 11:a juli 2018

Trump vill att Nato-länder betalar mer för försvar


När USA:s president Donald Trump träffade ledarna för Nato-länderna kritiserade han att merparten av länderna inte når upp till försvarsalliansens målsättning att lägga minst motsvarande två procent av sin BNP på försvaret.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Trump vill att Nato-länder betalar mer för försvar" �r: