Vrmlands tidning - den 11:a juli 2018

Säffle ska bli mer tillgängligt för alla


Nu kontrolleras hur tillgängliga de publika lokalerna i Säffle är för funktionshindrade0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Säffle ska bli mer tillgängligt för alla" �r: