Vrmlands tidning - den 11:a juli 2018

Gymnasieamnestin över gränsen


Lagrådets kritik mot regeringens förslag till gymnasieamnesti för ensamkommande utan skyddsskäl har blivit smått bevingad. ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, skrev rådet i sitt yttrande i mars i år. Trots tung kritik från viktiga remissinstanser gick som bekant den rödgröna regeringen vidare. Med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet röstades den nya lagen igenom i riksdagen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gymnasieamnestin över gränsen" �r: