Vrmlands tidning - den 11:a juli 2018

Bostadspolitiken måste anpassas efter önskemålen


Långsiktigheten är en avgörande framgångsfaktor i sammanhanget. Bostadspolitiken måste ha en varaktighet som är väsentligt längre än en enstaka mandatperiod, skriver Gustaf Edgren och David Johnsson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bostadspolitiken måste anpassas efter önskemålen" �r: