Vrmlands tidning - den 11:a juli 2018

Ta Försvaret på allvar


Debatten om rikets försvar har ändrat skepnad. Alla partier i riksdagen, inklusive Vänsterpartiet, vill öka Försvarsanslagen. Detta bara några år efter att förhållandet var närmast det motsatta. Förändringen är givetvis av godo, men hittills har den mest bestått av framtidsvisioner. Det har dock inte hindrat framförallt regeringen att applådera den egna linjen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ta Försvaret på allvar" �r: