Affrsvrlden - den 11:a juli 2018

Läkemedelsjätten ändrar sig efter samtal med Trump


Det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer har beslutat att senarelägga prishöjningar på omkring 100 produkter efter en omfattande diskussion med USA:s president Donald Trump för att ge presidenten tid att genomföra reformer av USA:s sjukvårdssystem.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läkemedelsjätten ändrar sig efter samtal med Trump" �r: