Vrmlands tidning - den 10:e juli 2018

Fick vänta på sjuktransport – hade hjärnblödning


Landstinget i Värmland gör en lex Maria-anmälan efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fick vänta på sjuktransport – hade hjärnblödning" �r: