Vrmlands tidning - den 10:e juli 2018

Björkvallen har blivit till en campingplats


Efter närmare två års planerande var det under måndagseftermiddagen dags att äntligen inviga Nordisk Campingträff 2018. En nöjd turistchef kunde hälsa ungefär 270 ekipage välkomna till Kristinehamn0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Björkvallen har blivit till en campingplats" �r: