Vrmlands tidning - den 10:e juli 2018

Kommunen avråderfrån bad i Kyrkviken


Det råder allmän avrådan från att bada i Kyrkviken. Något många Arvikabor har kännedom om. Ändå förekommer det bad både vid Sågudden och vid Viksholmen där vattenkvaliteten är som allra sämst.Kommunen har dock inga planer på att sätta upp skyltar – det sätter lagstiftningen stopp för.– Lagmässigt kan man inte förbjuda det när det inte är en badplats, säger miljöchef Catarina Bernau.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommunen avråderfrån bad i Kyrkviken" �r: