Svt - den 10:e juli 2018

Kommuners rutiner vid trakasserier kritiseras


Diskrimineringsombudsmannen riktar kritik mot flera kommuner i landet, bland annat Ludvika och Säter: Rutinerna och handlingsplanerna vid trakasserier och repressalier håller inte.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommuners rutiner vid trakasserier kritiseras" �r: