Svt - den 10:e juli 2018

Erosion på Ön – Umeå kommun åtgärdar med sprängsten


Hotell, kontor och småindustrier är verksamheter som Umeå kommun planerar på Öns södra del, men stranden eroderar och älvsluttningen flyttas bakåt. Detta behöver åtgärdas och nu har kommunen fått grönt ljus.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Erosion på Ön – Umeå kommun åtgärdar med sprängsten" �r: