Vrmlands tidning - den 9:e juli 2018

Skola får kritik för brister


Skolinspektionen förelägger Hammarö kommun att senast den 24 september vidta åtgärder för att se till att en elev ska få sin rätt till särskilt stöd.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skola får kritik för brister" �r: