Vrmlands tidning - den 9:e juli 2018

Med lie för artrikedom i Molkom


Staffan Lundahl har arbetat med lie i omkring tio år: "Det är en lång process för att återskapa en biologisk mångfald på en åker som är ganska artfattig i dag"0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Med lie för artrikedom i Molkom" �r: