Svt - den 9:e juli 2018

Renskötande samer misstror sjukvården


Renskötande samefamiljer misstror svensk primärvård och psykiatri mer än den övriga norrländska befolkningen. Det visar en ny avhandling.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Renskötande samer misstror sjukvården" �r: