Svt - den 9:e juli 2018

Många barn i länet lever i skuldsatta familjer


Nya siffror visar att nästan 5 600 barn i Gävleborgs län lever i familjer där minst en av föräldrarna har skulder hos Kronofogden. Det är ungefär vart tionde barn.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Många barn i länet lever i skuldsatta familjer" �r: