Vrmlands tidning - den 9:e juli 2018

Lysvikscampare klagar på kommunen


Ett par campinggäster vid Lysviks camping anser att Sunne kommuns planer på en gångväg längs stranden strider mot gällande detaljplan. Ärendet togs därför upp i miljö- och bygglovsnämnden förra veckan. – Detta stämmer inte. Gångvägen strider inte mot detaljplanen, understryker nämndordförande Marianne Åhman.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lysvikscampare klagar på kommunen" �r: