Vrmlands tidning - den 9:e juli 2018

Vi vill ha nya återvinningsstationer


Vi vill bygga ut infrastrukturen för att fler hushåll ska få en bostadsnära tjänst. Det viktiga är vi minskar mängden förpackningar i hushållsavfallet, skriver Kent Carlsson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vi vill ha nya återvinningsstationer" �r: