Svt - den 9:e juli 2018

Sommarjobbande unga ger liv och rörelse på Elba


Den här sommaren görs försök att göra Elba i Västerås skärgård mer levande och samtidigt ge ungdomar och unga vuxna sysselsättning. Förutom ett sommarcafé finns en fritidsgård där ungdomar som gått ut nian sommarjobbar.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sommarjobbande unga ger liv och rörelse på Elba" �r: