Svt - den 8:e juli 2018

Fler beslag av narkotika och tobak


Tullen i norska Tröndelag gör allt färre beslag av alkohol som smugglas in från Sverige. Däremot har beslagen av narkotika och tobak ökat.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fler beslag av narkotika och tobak" �r: