Vrmlands tidning - den 8:e juli 2018

Värmen hämmar gallringen


Den intensiva värmeperioden har gjort att det är snustorrt i skog och mark. Skogsbranschen har varit tvingad att vidta åtgärder i samband med avverkning och gallring.– Vi har fått lagt upp arbetet strategiskt vecka för vecka utefter väderrapporter och brandrisk, säger Pär Skinnargård, Nykvists skogs AB i Gräsmark.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Värmen hämmar gallringen" �r: