Svt - den 8:e juli 2018

Patient utvecklade trycksår


En vårdkund i Gävle kommun med insatser från både hemsjukvård och hemtjänst drabbades av en allvarlig vårdskada delvis på grund av att personal inte hade nycklar till patientens bostad.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Patient utvecklade trycksår" �r: