Svt - den 8:e juli 2018

Hotell ska rädda vildbina från bostadsbrist


På grund av människans påverkan på naturen har vildbina svårt att både hitta mat och bostad. Flera arter är rödlistade men det finns saker vi kan göra för att hjälpa den livsviktiga insekten.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hotell ska rädda vildbina från bostadsbrist" �r: