Svt - den 8:e juli 2018

Fiskar hotade av lågt vatten i åarna


När torkan får vattennivån att sjunka i åar och andra vattendrag kan fisken dö av syrebrist, eller för att vattnet blir för varmt. Då kan fiskbestånd slås ut på kort sikt. Men med normalt väder nästa år kommer fisken tillbaka. 


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fiskar hotade av lågt vatten i åarna" �r: