Svt - den 7:e juli 2018

Majoritet vill förbjuda nazistorganisationer


Sex av tio svenskar är positiva till att lagar stiftas som förbjuder nazistiska organisationer, visar en ny Sifo-undersökning beställd av organisationen Skiftet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Majoritet vill förbjuda nazistorganisationer" �r: