Vrmlands tidning - den 7:e juli 2018

Bristen på arbetskraft är alarmerande


Nu är arbetslösheten så låg att vi inte kan klara kompetensförsörjningen utan våra invandrare. I maj var 8 600 personer i Värmland arbetslösa och endast hälften av dem är födda i Sverige. Den stora bristen på arbetskraft är allvarlig.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bristen på arbetskraft är alarmerande" �r: