Vrmlands tidning - den 7:e juli 2018

På en bergstopp får du finnas kvar


Jag har alltid fascinerats över hur vi människor upplever tid. Detta begrepp som vi själva skapat men aldrig förstår. Hur ett par timmar kan kännas som hundra år, och ett helt liv som ett ögonblick. Vi säger gärna att tiden förändras, att den går snabbt eller långsamt, men så är det ju inte. Det är vi som förändras.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "På en bergstopp får du finnas kvar" �r: