Svt - den 6:e juli 2018

Ett paradis dränkt i avloppsvatten


Gaza kan vara svidande vackert i den tidiga gryningens och skymningens trolska släpljus. Men inte heller det skonsamma ljuset kan få stanken att försvinna. Stanken från 110 miljoner liter avloppsvatten som dagligen rinner ut i Medelhavet; en av politik, överbefolkning och torka skapad mänsklig katastrof.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ett paradis dränkt i avloppsvatten" �r: