Vrmlands tidning - den 6:e juli 2018

IVO avslutar anmälan om fördröjd diagnos


Inspektionen för vård och omsorg lägger ner en lex-Maria-anmälan.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "IVO avslutar anmälan om fördröjd diagnos" �r: