Vrmlands tidning - den 6:e juli 2018

LRF: "Avvakta med strandskyddet"


Strandskyddet finns till för att bevara den miljö som finns kring sjöar och vattendrag i länet. Det handlar alltså om att man, exempelvis, inte får bygga boenden för nära strandkanten. Grundnivån är 100 meter, men för fyra år sedan valde länsstyrelsen att utvidga skyddet till 300 meter.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "LRF: "Avvakta med strandskyddet"" �r: