Vrmlands tidning - den 6:e juli 2018

Gammelgården rustas av nyanlända och ungdomar


Just nu fejas och donas det som bara den vid Gammelgården på Majberget. Stugor tjäras, gamla ting målas och det byggs en del nya saker, bland annat en ko.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gammelgården rustas av nyanlända och ungdomar" �r: