Vrmlands tidning - den 6:e juli 2018

Lösa boliner och ord


Enligt lag skall ju kommunala handlingar och uppgifter vara tillgängliga för oss medborgare inom rimlig tid. Då jag med hjälp av Stadsarkivets personal försökt få fram bokslut för kulturnämndens olika enheter under åren 2005, 2010 0ch 2015 har det visat sig att det enda förvaltningen kan presentera är nettokostnader. Märkligt!0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lösa boliner och ord" �r: