Affrsvrlden - den 6:e juli 2018

Det svenska bolaget som ger läkemedelsforskningen nya möjligheter


Phase Holographic Imaging har utvecklat en teknik som förbättrar möjligheterna för den prekliniska forskningen och på sikt kan ge nya läkemedel.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det svenska bolaget som ger läkemedelsforskningen nya möjligheter" �r: