Svt - den 6:e juli 2018

Länsstyrelsens uppmaning: Hjälp drabbade bönder


Efter värmen och torkan är det stor foderbrist för betande djur. Länsstyrelsen Blekinge uppmanar nu både markägare och länets kommuner att upplåta sina marker för skörd och bete till djuren.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Länsstyrelsens uppmaning: Hjälp drabbade bönder" �r: