Vrmlands tidning - den 6:e juli 2018

Nya turer om Axelssons ansvarsfrihet


Förvaltningsrätten i Karlstad har ännu inte sagt sitt vad gäller fullmäktiges beslut att bevilja kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) ansvarsfrihet. Kommunen har begärt anstånd till 17 augusti med sitt nya svar. Det svar som lämnats har undertecknats av fel person menar Bror Gillström och Rune Karlsson och har begärt prövning även av den delen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nya turer om Axelssons ansvarsfrihet" �r: