Vrmlands tidning - den 6:e juli 2018

Karlskoga, bäst i länet


I lokalen vid Skranta torg sitter ett tiotal kvinnor och fikar och pratar. Det är Kvinnokontoret som lotsar kvinnor med invandrarbakgrund ut i arbetslivet. Eva-Lena Jansson (S) var imponerad över verksamheten.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Karlskoga, bäst i länet" �r: