Svt - den 5:e juli 2018

MSB:s nya varning: Extrem brandrisk i halva Sverige


MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, går ut med en ny varning kring den extrema brandrisken, där de beskriver att vi nu närmar oss rekordnivåer. Området med extrem brandrisk täcker mer än halva landet, och det är det största i sitt slag sedan 2008. – Det kan ge stora konsekvenser, säger Anna Nyman, operativ chef på MSB.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "MSB:s nya varning: Extrem brandrisk i halva Sverige" �r: