Svt - den 5:e juli 2018

Skog säljs till privata aktörer – renägare är oroliga


Sveaskog säljer delar av sina marker i Sápmi till privata aktörer. I hela Sverige säljer det statsägda skogsföretaget i år ca 9000 hektar skog, det mesta av den skog ligger i Norrlands inland. När markerna privatiseras finns det rädsla från samiskt håll att samiska rättigheter blir bortglömda.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skog säljs till privata aktörer – renägare är oroliga" �r: