Vrmlands tidning - den 5:e juli 2018

Utmärkelse till Karlstads kommun


Säkerhetsutbildningar, vattensäkerhetsutrustning och simkunnighet. Det är några av kriterierna som har uppfyllts och lett till Karlstads kommuns nya certifiering – En vattensäker kommun.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Utmärkelse till Karlstads kommun" �r: